Bibiana Naďová

Je dieťa z vesmíru a pochopila svoji roli na Zemi.

Hlavný školiteľ

 

EEG Biofeedback inštitút Slovensko

 

Osobné konzultácie

Slovensko – Smolenice

 

 

Vyštudovala som Prešovskú univerzitu v Prešove, smer učiteľstvo prvého stupňa a školská logopédia. Rok po ukončení školy, v roku 2003, nasledovalo vyššie nadstavbové štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti klinická logopédia. V roku 2005 som absolvovala kurz EEG biofeedback v EEG inštitúte Praha pod vedením PhDr. Jiřího Tyla a neurológa, neurofyziológa a psychofyziológa profesora MUDr. Josefa Fabera, DrSc. Po absolvovaní kurzu som si otvorila súkromnú logopedickú a EEG biofeedback prax pre nehovoriace deti a dospelých po mozgovej cievnej príhode v Prešove. Neskôr som sa presťahovala do Brna a následne do Prahy kde som pracovala priamo pod vedením MUDr. Josefa Fabera a PhDr. Jiřího Tyla až do roku 2010, počas pobytu v Prahe som absolvovala aj certifikované školenie EEG laborant vo Fakultnej nemocnici na Bulovke pod vedením MUDr. Ing. Svojmila Petránka, CSc.

V priebehu pracovnej kariéry som absolvovala aj štvormesačnú stáž v Diagnosticko-terapeutickom centre pre deti s DMO v USA, ročnú stáž v škole pre nepočujúcich v Prešove a predatestačnú stáž na Neurologickej klinike v Prešove. V rokoch 2006 až 2012 som absolvovala výcvik v Skupinovej psychoanalytickej psychoterapii v Prahe na Inštitúte psychoanalytickej psychoterapie pod vedením profesora Kocourka, v rokoch 2011 až 2013 výcvik v Kraniosakrálnej osteopatii pod vedením Radka Neškrabala v Prahe a v rokoch 2016 a 2017 kurzy v sluchových tréningoch JIAS a BENAUDIRA, Systemickej terapie očí, Hĺbkovej bunkovej muzikoterapie, ako aj certifikovaný kurz Nutričný poradca. Zúčastnila sa ročného výcviku Práca s traumami a dynamika chorôb pod vedením Milana Hořínka. V rokoch 2018-2020 som absolvovala kurzy diagnostika vzťahovej väzby a diagnostika kresby a ďalej sa v tejto problematike vzdelávam. Toho času som v dlhodobom výcviku terapie hrou s psychoanalytickým vedením u Dr. Evi Reichelovej.

EEG Biofeedback

HRV Biofeedback

EEG Laborant

Kraniosakrálná osteopatia

Nutričný poradca

JIAS Sluchová stimulácia

BENAUDIRA Sluchová stimulácia

Diagnostika vzťahovej väzby

Diagnostika kresby

Psychoanalytický sebaskušenostný výcvik /6 rokov/

Traumatreathment

Hĺbková bunková muzikoterapia

Funkčný tejping

Systemická terapia očí

Terapie Domov

Hrová terapia s psychoanalytickým vedením

Pravohemisferálna hra

Spinal Touch

Pravohemisferálne učenie

TherapyCamp.eu

Bibiana organizuje terapeutické kempy od roku 2009.

Diagnostika

Bibiana je autorkou systému komplexnej diferenciálnej diagnostiky.

BrainFeedBack

Bibiana je hlavný školitel BrainFeedBacku v Európe.

Keď som pred rokmi začala pracovať s EEG Biofeedbackom vedela som o diagnózach ako je ADHD, autizmus, ŠPU a aspergerov syndróm len to čo nás na škole naučili a čo som si prečítala v dostupnej literatúre. Moje vedomosti pozostávali z toho, že ADHD sa delí na hyperaktívnu a hypoaktívnu formu a narúša deťom a dospelým život v spoločenskej, akademickej a pracovnej oblasti. Autizmus je neliečiteľná diagnóza, ktorá narúša sociálny a aktívny život jedincom, ktorí  ňou trpia. Autisti nerozprávajú a správajú sa divne. Diagnózy sa stanovovali na základe pozorovania a rozhovorov s rodičom a ak mal klient min. 6 príznakov, ktoré boli popísane v DSM. Keď som bola v Prahe na školení EEG Biofeedbacku bola som zaskočená informáciou, že ja mam ADHD. Zahltila ma hanba a predstava toho, že ako je možné, že som bola schopná vyštudovať vysokú školu, keď to mám. V tej dobe sa táto diagnóza považovala za niečo, čo nás predurčuje k tomu, že nedokážeme kvalitne fungovať. A to bol impulz, aby som sa o to začala zaujímať viac. A čo sa stalo? Prišla som na to, že som symptómy ako je porucha pozornosti, hyperaktivita, impulzivita mala a bola som v tej dobe s dnešným vnímaním typický ADHadak. Začala som si spomínať na časy dávno minulé, ako som vlastne fungovala a rozhodla som sa, že to, čo bolo pre mňa kedysi neskutočne ťažké a frustrujúce teraz prevrátim v svoj prospech a dokážem sebe aj svetu, že to nie je strašná diagnóza, ale požehnanie. A tu to začalo.

Ako prvé, čo som začala študovať bol neurologický obraz, pretože som bola v Prahe mala som k dispozícii neurológa a psychológa, ktorí boli ochotní ma učiť a ja som bola hladná po podnetoch. Na jednej prednáške som sa dozvedela, že deti a dospelí so symptomatikou ADHD majú v sebe zvláštny gén – ktorý americký vedci nazvali GEN HLADNÝ PO PODNETOCH. A to som bola presne ja. Neustále sa pýtajúca sama seba a okolia otázku “prečo”. Síce sa mi veľmi ťažko čítali knihy, lebo som nevedela vydržať a udržať pozornosť dostatočne dlhú dobu, auditívne som prijímala len kusé informácie a vizuálne sa mi zlievali riadky, ale našla som si kompenzačnú stratégiu, ktorou som dokázala informácie dostať do hlavy a už si ich tam uchovať a kedykoľvek použiť a prepojiť s inými informáciami.

Začala som sledovať EEG obraz detí s týmito diagnózami a zistila som, že nie je vždy rovnaký. Ako je teda možné, že Jožko má diagnózu ADHD a má zrelú frekvenciu, ale vysokú amplitúdu a Jurko má tiež ADHD a má nezrelú frekvenciu ale amplitúdu má v norme. Prečo majú deti, ktoré sa vyvíjajú a správajú neštandardne, chaotický a frekvenčne nevyvážený graf? Prečo deti s Autizmom vykazujú prematurované rytmy keď samé vôbec nezrejú? Tieto a mnoho ďalších otázok mi bežalo a stále beží hlavou. Preto som si postupne začala sledovať aj prejavy detí s rovnakou diagnózou a dávala som si ich do súvisu s ich neurologickými obrazmi a vyprofilovala som k diagnózam ADHD, Autizmus ŠPU, a Aspergerov syndróm 4 typické obrazy, ktorým zodpovedala aj iná symptomatika. Po určitom čase, keď som tieto deti trénovala na BFB som si všimla, že niektoré deti s biofeedbacku profitujú a iné zase nie. A to bol ďalší impulz, aby som sa zamerala na to, prečo je to tak. A dostala sa mi do rúk kniha dieťa v rovnováhe a vznikol AHA moment. Jaj, tak tu môže byť pes zakopaný, som si povedala. A tak som začala testovať aj vývin a úroveň neuromotoriky u detí a dávala som ho do súvislosti s neurologickým obrazom. Pri tomto skúmaní sa mi opäť vytvorili nové synoptické spoje a pochopila som niektoré veci, ktorým som nerozumela, kým som nevedela ako vývin neuromotoriky a neinhibované reflexy môžu vplývať na neuropsychologický obraz a že niektoré symptómy vôbec nesúvisia s kortexom ale s mozgovým kmeňom. V tom čase sa mi rozpadla črevná flóra a mala som syndróm priepustného čreva, čo mi spôsobilo problémy zo srdcom a trpela som tachykardiami a začala som trpieť úzkostnou a panickou poruchou. Keďže nie som zástanca medikamentóznej liečby tak som hľadala cestu, ako sa z toho dostať bez liekov. Prečítala som množstvo literatúry a začala som sa liečiť stravou. Dnes som úplne v poriadku a jem všetko. Tu som ale opäť pochopila princíp, prečo som ako dieťa trpela chudokrvnosťou a aký vplyv mala moja črevná dysbióza na moju koncentráciu a schopnosť učiť sa. Počas mojej trojročnej liečby jedlom sa my zlepšilo množstvo funkcii, ukľudnila som sa, dokázala som udržať myšlienku, čítať bez výpadkov pozornosti, užívať si život, vnímať veci všetkými zmyslami, ktoré som mala utlmené vďaka otrave organizmu, ktorú mi spôsobovali nefunkčné črevá. Ako sa hovorí, čo si adhadak nezažije nepochopí :-DDD. Čítaním množstva literatúry o vplyve trávenia na funkciu mozgu sa mi opäť otvorili dvere k ďalšiemu mechanizmu, ktorý môže spôsobovať niektoré symptómy ADHD. Popri tomto skúmaní vlastného tela som sa náhodou dostala ku pojmu KISS SYNDRÓM a blokácii prvého a druhého krčného stavca a to ma posunulo ďalej k diagnostike auditívneho vnímania a urobila som si kurz AUDIOMETRIE. Pri týchto vyšetreniach mi opäť zapadali kocky do skladačky a ukazovali mi, prečo sú niektoré deti dominantne auditívne, ale vnímanie zrakom im spôsobuje problémy a naopak. Takže som sa zamerala aj na vizuálne vnímanie a opäť sa mi otvorili ďalšie dvere. Tak, a mám všetko hovorila som si. Ale ako to už v mojej praxi beží, vždy vám príde , ktorý vám nezapadá nikde a to je vždy impulz ešte ti niečo chýba. A tak som sa dostala ku knihe možnosti diagnostiky vzťahovej väzby a bola som nadšená. Už pri čítaní tejto knihy som presne videla svojich klientov, u ktorých nezaberalo to, čo som dovtedy vedela. A naskočilo mi “ako som mohla doteraz pracovať keď som nevedela toto. Hmmm, tak som študovala a študujem ďalej, aby som neostala zaskočená, ak mi opäť príde klient a ja nebudem vedieť kudy kam.

Ale som na to pripravená a viem, že ma to vždy posunie ďalej, pretože TÍ, ktorí ma vždy najviac naučili boli práve moji klienti a ich rodičia a ja som im za to nesmierne vďačná.

Konzultačné hodiny

Telefon

Pondelok – Piatok   8:00-8:45

+421 914 202 306

Komplexná diferenciálna diagnostika

Smolenice

A ja by som teraz s Vami chcela zdieľať všetko, čo som sa doteraz naučila a chcela by som urobiť vhľad? do mojej práce a možno Vás to zaujme natoľko, že to budete chcieť vedieť aj vy.

A potom môžeme spoločne posúvať hranice diagnostiky ďalej a byť pre našich klientov a ich rodičov nápomocnejší v riešení ich situácie.

Poďme spolu vytvoriť čo tu ešte nebolo!